Celice
Privacybeleid

Privacybeleid

Over ons privacybeleid

Wij geven veel om jullie privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jullie en jullie gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jullie gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Celice. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jullie door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jullie uit op welke wijze wij jullie gegevens opslaan en hoe wij jullie gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jullie hebben met betrekking tot de door jullie aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Over de gegevensverwerking hieronder kunnen jullie lezen op welke wijze wij jullie gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken jullie gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met eender welke opdracht die wij voor jullie verzorgen. Wij beheren deze gegevens om op een efficiënte, correcte en klantvriendelijk wijze de reportages en bijhorende diensten te kunnen aanbieden of af te leveren.
De foto’s van jullie reportage maken deel uit van de beheerde persoonsgegevens.
Jullie gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Bewaarde gegevens
Gegevens die door ons verzameld worden zijn jouw naam, woonplaats en telefonische gegevens, e-mail adres.
Voor de verschillende reportages kunnen ook volgende gegevens, indien relevant, bewaard worden : naam van de gefotografeerde, bij newborns ook geslacht en geboortedatum van de baby.
Ook de ruwe en bewerkte bestanden van de gemaakte opnames worden door ons bewaard en mogelijks ook de berichten die wij van jullie ontvangen.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Met derden gedeelde gegevens
Celice deelt beelden van gemaakte fotoreportages via verschillende sociale media kanalan (facebook, instagram, twitter,… ) en op onze website. Bij aanvang van elke sessie vragen wij jullie een document te ondertekenen dat aangeeft of de gemaakte beelden al dan niet mogen gedeeld worden en onder welke voorwaarden.
Jullie kunnen gemaakte beelden  laten verwijderen  door contact op te nemen met ons via mail: info@celice.be

Uitwisseling van bestanden
Celice deelt gemaakte reportages enkel met de betrokken persoon, De beelden worden gedeeld via online galerij of wetransfer.com. Beiden worden aangereikt via een secure URL (https://). Jullie hebben altijd het recht om de beelden via een ander kanaal op te vragen. Jullie kunnen hiervoor een verzoek doen via mail: info@celice.be

Bewaartermijnen
Celice bewaart jullie persoonsgegevens op een veilige manier en dit tot stopzetting van het bedrijf. De gemaakte beelden worden na een periode van 4 maanden gearchiveerd.

Jouw rechten
Jullie hebben altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jullie of daartoe herleidbaar zijn, in te zien en/of te laten aanpassen/verwijderen. Jullie kunnen hiervoor een verzoek doen via mail: info@celice.be.

Cookies
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vinden jullie echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jullie verwerken, dan brengen wij jullie daarvan per e-mail op de hoogte.

Celice
Kapelstraat 49
8531 Hulste
België
00486 920 599
info@celice.be